Lapsioikeus

Elatusapuasioissa on hyvä olla edes mutu

Erään kesäkuisen oikeudenkäynnin johdosta ajattelin vihdoin kirjoitella elatusapumaksujen määristä. Joskus on tilanteita, missä toinen vanhempi kokee helpommaksi maksaa sen, mitä toinen osapuoli esittää tai luottaa lastenvalvojan laskelmaan. On kuitenkin hyvä tietää, minkä suuruinen on ns. tavanomainen elatusapu. Sanoisin, että tavanomainen elatusapu muissa kuin vuoroasumistilanteissa on 200-500 euron kuukausittainen elatusapu. Jokainen lapsi saa viime kädessä aina […]

Elatusapuasioissa on hyvä olla edes mutu Read More »

Pienen lapsen oikeutta tavata vanhempiaan rajoitettiin lainvastaisesti

Hallinto-oikeus antoi päämieheni asiassa lokakuun alussa päätöksen, jossa huostaanotetun lapsen ja hänen vanhempiensa tapaamisoikeutta todettiin rajoitetun liian paljon. Päätöksentekohetkellä noin 1-vuotiaan lapsen osalta tapaamiset vanhempiensa kanssa kerran kahdessa viikossa kahden tunnin ajan, todettiin liian vähäisiksi erityisesti lapsella kehittymässä olevan kiintymyssuhteen tukemiseksi. Koska rajoittamiselle ei oltu rajoituspäätöksessä esitetty lainmukaisia perusteita, päätös kumottiin. Lastensuojelulain 62 §:n 1

Pienen lapsen oikeutta tavata vanhempiaan rajoitettiin lainvastaisesti Read More »

Isyyslaki on kumottu

Vanhemmuuslaki on astunut voimaan 1.1.2023 ja samalla isyyslaki on kumottu ja äitiys- ja isyyslaki on yhdistetty yhdeksi laiksi. Lainmuutosta voi lähestyä monelta kantilta. Esimerkiksi voidaan tarkastella, miten lain muuttuminen vaikuttaa lapsen vanhemmuuden tunnustamiseen ennen ja jälkeen lapsen syntymän tai sitten voidaan arvioida vaikutuksia aikuiseksi ehtineen lapsen vanhemmuuden vahvistamiseen, joissa yleisemmin on kyse isyyden vahvistamisesta. Toki

Isyyslaki on kumottu Read More »

Mikään ei riitä

Tarkoitukseni oli kirjoitella syksyn ensimmäiseen blogiin eräästä laissa määritellystä lapsen ikärajasta ja sen merkityksestä. Tätä työtä tehdessä ja kokemuksen kertyessä, valitettavasti myös lain puutteet, ns. porsaanreiät, tulevat konkreettisten esimerkkien kautta tietoon. Pahimmissa tapauksissa niiden haitallinen merkitys jopa toistuu oikeudenkäynneissä yhä uudelleen. Koska osa ihmisistä käyttää armottomasti näitä lainsäädännön puutteita hyväkseen, mikä johtaa siihen, ettei viranomaisen

Mikään ei riitä Read More »

Kaksi kotia

Kirjaan Instagramiin tällä hetkellä elämäni aakkosia ja kirjain K on tietenkin KOTI. Yhä useammalla lapsella on kaksi kotia; vuoroviikkoasuminen on vuoden 2019 lapsen huoltolakia koskevan lain muutoksen vuoksi uskoakseni selkeästi lisääntynyt. Lain muutoksella myös laissa tunnistetaan vuoroasumisjärjestely, jota aiemmin toteutettiin tapaamisoikeutta koskevia säännöksiä soveltaen. Tutkimusten mukaan kodin vaihtaminen ei sovi kaikille lapsille. Uskon kuitenkin, että

Kaksi kotia Read More »