Yleinen

Hyvää Minna Canthin ja tasa-arvon päivää

”Vapaus, tasa-arvo, rakkaus -toteutuvatko ne koskaan tässä matoisessa maailmassa” Minna Canth Mielestäni tasa-arvoisuuden rakentuminen lähtee onnellisuudesta yksilötasolla. Yksilön tehdessä ja saadessa tehdä itselleen merkityksellisiä asioita ja valintoja, niitä mihin on kiinnostus, palo ja halu, hyvä kertaantuu. Kun yksilölle mahdollistetaan oikeus valita ja tehdä omaan elämäänsä vaikuttavia päätöksiä, yksilöiden välinen keskinäinen tasa-arvo lisääntyy väistämättä. Koulutuksella on […]

Hyvää Minna Canthin ja tasa-arvon päivää Read More »

Ihmeelliset oikeudenkäynnit, osa I

Asianajajien työhön kuuluu olennaisesti oikeudenkäyntien hoitaminen. Kaikki asianajajat eivät toki automaattisesti hoida oikeudenkäyntiasioita, mutta niitä hoitavilla on pääsääntöisesti useampi oikeudenkäynti viikossa. Koska itse hoidan erityisesti lapsiin liittyviä oikeudenkäyntejä, istuntoja on vuodessa keskimäärin noin 1-2 viikossa. Pyysin kesätyöntekijääni kirjaamaan kysymyksiä, jotka oikeudenkäynteihin liittyen voivat mietityttää myös muita. Itse koen, että on jopa vaikea kertoa tai tietää,

Ihmeelliset oikeudenkäynnit, osa I Read More »

Kesätyöntekijän palkkaaminen

Kiire on hyvä syy, mutta huono isäntä vai miten sitä sanotaan. Yrittämisen kannalta on tietysti hyvä, että töitä riittää, mutta harmittaa, kun olen ollut huonosti tavoitettavissa ja en ole pystynyt toteuttamaan kaikkia luvattuja asioita sillä joutuisuudella, mikä on tavoitteeni. Myös blogiin kirjoittaminen on jäänyt. Lupaan kuitenkin tehdä jatkuvaa kehittämistä tässä itseni johtamisessa ja toivon, että

Kesätyöntekijän palkkaaminen Read More »

Paperitiikerinmetsästäjät

Ukrainan sota on käynnistänyt myös asianajajan ajatuksissa suoranaista ahdistusta. Sodan kauheuksien lisäksi vaatii ponnisteluja uskoa oikeusjärjestelmäämme ja sen toimivuuteen sekä kansainvälisen oikeuden ja sopimusten pitävyyteen, kun sodassa tuntuukin olevan mahdollista rikkoa jokaista lakia, mitä tahansa sopimusta ja inhimillisyyden rajoja, ääritapauksessa vailla mitään seuraamuksia. Sotauutisoinnista on jäänyt päällimmäisenä mieleen aiheeseen liittyen sana ”paperitiikeri”. Paperitiikeriksi voi sanoa

Paperitiikerinmetsästäjät Read More »

Elatusavun indeksikorotuksen huomioimisvelvollisuus

Jokaisella lapsella on lakiin perustuva oikeus riittävään elatukseen. Tällä hetkellä jokaisen lapsen saama euromääräinen, kuukausittainen minimi on elatustuen määrä, joka on vuonna 2022 noussut 172,59 euroon (vuonna 2021 167,35 euroa). Käytännössä elatusvelvollinen joutuu vähintään tämän määrän kuukausittain maksamaan kutakin lastaan kohden, ellei hänen elatuskykynsä ole puutteellinen. Mikäli elatuskyky todettaisiin puutteelliseksi, puutuvan osan tai täyden elatustuen

Elatusavun indeksikorotuksen huomioimisvelvollisuus Read More »