Elatusapuasioissa on hyvä olla edes mutu

Erään kesäkuisen oikeudenkäynnin johdosta ajattelin vihdoin kirjoitella elatusapumaksujen määristä. Joskus on tilanteita, missä toinen vanhempi kokee helpommaksi maksaa sen, mitä toinen osapuoli esittää tai luottaa lastenvalvojan laskelmaan. On kuitenkin hyvä tietää, minkä suuruinen on ns. tavanomainen elatusapu.

Sanoisin, että tavanomainen elatusapu muissa kuin vuoroasumistilanteissa on 200-500 euron kuukausittainen elatusapu. Jokainen lapsi saa viime kädessä aina vähintään elatustuen määräisen elatusavun eli tällä hetkellä 196,02 euroa kuukaudessa. Jos elatusavun euromäärässä mennään tämän yleensä vuosittain vaihtuvan luvun, eli elatustuen määrän alle, on osoitettava elatusvelvollisen puutteellinen elatuskyky. Tällöin lapsi saa kuitenkin elatustuen määrän. Elatuskykyä vastaavan osan tästä määrästä maksaa elatusvelvollinen ja lopun maksaa Kansaneläkelaitos.

Varsinkin vuoroasumistilanteissa laskemien kanssa kannattaa olla hyvin tarkkana ja sanotaanko, että kaikissa laskelmissa herkästi vaikuttaa, jos yksikin laskelmassa käytetty luku on virheellinen. Olen kuulut, että laskelmassa on esimerkiksi käytetty henkilön bruttotuloja, kun elatuslaskelmassa käytetään aina nettotuloja. Tarkkana saa siis olla. Hyvä laskuri on esimerkiksi virtu.fi -sivuston elatusapulaskuri -laskuri, mutta sekään ei sovi vuoroviikkoasumistilanteeseen, joka on aina poikkeus ja siihenkin olemme saaneet uuden laskentaohjeen, jota en kuitenkaan tässä kirjoituksessa avaa tarkemmin. Kuitenkin on hyvä muistaa, että vuoroasumistilanne on aina se poikkeus elatusavun määrää laskettaessa.

Kärjistäen voi sanoa, että yleensä elatusavun määrä harvemmin ylittää 500 euroa tuomioistuimen vahvistamana. Elatusavun määrästä voi toki sopia, mutta tällainen tieto on hyvä, olla, jos toinen osapuoli ehdottaa suurempia elatusapumaksuja. Vaikka lapsella olisi kalliita harrastuksia tai elatuskykyjen ero olisi vanhempien välillä valtava, todella harvoin elatusapumaksut ovat yli 500 euroa lasta kohden kuukaudessa. Lisäksi on selvää, että kaikki lapsen luonapito vähentää elatusavun maksettavaa euromäärää, koska näissä tilanteissa elatusvelvollinen vastaa lapsen elatuksesta elatusavun lisäksi myös pitämällä lasta luonaan.