Hektistä huumaa ja tärkeitä asiakirjoja

Vuosi on alkanut vilkkaasti ja kuunvaihde on ollut vahvasti asiakirjapainotteinen. Vietin viikonlopun Tampereen häähuumassa häämessuilla ja korostimme puheenvuoroissamme ja keskusteluissa messukävijöiden kanssa asiakirjojen tai vähintään niiden tarpeen arvioinnin tärkeyttä. Avioituvien kohdalla korostuu avioehtosopimuksen tarpeellisuuden miettiminen, mihin kannustan kaikkia hääpareja kaiken hääsuunnittelun keskellä ennen avioliiton solmimista. Ilahduttavasti nuoret parit suhtautuvat avioehtoon, se ei todellakaan ole enää epäluottamuslause. Kannustankin pareja keskusteluun ja mielestäni kyky avioehtosopimuksesta ja testamentistakin keskusteluun osoittaa pikemminkin toisen arvostamista ja nimenomaan lisää luottamusta toimivaan avioliittoon.

Kaikkia kuulijoita muistuttelimme, että edunvalvontavaltuutus on ihan jokaiselle meistä elämäntilanteesta tai iästä riippumatta tärkeä. Osallistuin lisäksi edunvalvontavaltuutusta koskevaan koulutukseen ja sain ajantasaisimmat tiedot edunvalvontavaltuutukseen liittyen. On huolestuttavaa, että yleisin edunvalvontavaltuutuksen rekisteröinnin este on ollut muutoin kelvollisessa asiakirjassa olleet sen esteelliset todistajat. On todella harmillista, että itsetehtynä tämä tärkeä asiakirja voi olla mahdoton saada voimaan tällaisesta syystä. Kyse on asiantuntijankin laatimana hyvin edullisesta asiakirjasta, joka palvelee tekijäänsä koko loppuelämän. Suosittelen ehdottomasti käyttämään laadinnan apuna ammattilaista.

Testamentti on mielestäni vaikein asiakirja laatia itse heti edunvalvontavaltuutuksen jälkeen, koska kyse on viime kädessä testamentin sanamuodon mukaisesta tulkinnasta. Jokainen sana voi olla merkityksellinen. Itse asiassa myös avioehto voi olla kinkkinen, mikäli kyse ei ole täysin selkeästä, avio-oikeuden poissulkevasta avioehtosopimuksesta. Muistuttelen myös siitä, että avioehtosopimus on rekisteröitävä digi- ja väestötietovirastossa. Rekisteröinti maksaa tällä hetkellä 70 euroa. Rekisteröimätön avioehtosopimus on tehoton ja sillä voi olla riitatilanteessa korkeintaan näyttöarvoa. Toivottuja oikeusvaikutuksia sillä ei ole.

Minun on päädyttävä siihen suositukseen, että teettäkää elämänne tärkeimmät asiakirjat ja sopimukset asiantuntijalla. Kyse on yleensä kokonaistarkastelussa edullisista asiakirjoista huomioon ottaen se, että asiakirjat palvelevat tekijäänsä koko loppuelämän ja niillä hallinnoidaan elämän riskejä tehokkaasti. Huonosti tai väärin laadittu asiakirja voi aiheuttaa tulkintaepäselvyyksiä ja sitä kautta paljon harmia, kustannuksia ja toki jo sellaisenaankin rahan menetystä, jos asiakirja ei ole pätevä eli ei toimi esimerkiksi verosuunnittelun kannalta, kuten se on tarkoitettu. Lisäksi muistutan käyttämään laadinnassa nimenomaan asianajajia, koska asianajajilla on oltava asiakkaansa turvaksi ammattitaidon lisäksi vastuuvakuutus, mikä on asiakirjan laatijan turvana myös silloin, jos kävisi niin, että asianajaja tekisi virheen asiakirjan laadinnassa.

Selvitä asiakirjojen tarpeellisuus ja korostan, että aina asiakirjan laadinta ei ole tarpeen (edunvalvontavaltuutusta lukuun ottamatta). On kuitenkin hyvä huomioida, että myös tarpeettomuus olisi todettu asiantuntijan kanssa eikä perustu esimerkiksi virheellisiin tai puutteellisiin käsityksiin asiakirjan tarpeettomuudesta.