Hyvää Minna Canthin ja tasa-arvon päivää

”Vapaus, tasa-arvo, rakkaus -toteutuvatko ne koskaan tässä matoisessa maailmassa”

Minna Canth

Mielestäni tasa-arvoisuuden rakentuminen lähtee onnellisuudesta yksilötasolla. Yksilön tehdessä ja saadessa tehdä itselleen merkityksellisiä asioita ja valintoja, niitä mihin on kiinnostus, palo ja halu, hyvä kertaantuu. Kun yksilölle mahdollistetaan oikeus valita ja tehdä omaan elämäänsä vaikuttavia päätöksiä, yksilöiden välinen keskinäinen tasa-arvo lisääntyy väistämättä. Koulutuksella on ilman muuta tässä todella iso merkitys, samoin lainsäädännöllä, joka turvaa yksilön oikeudet ja antaa tavallaan tilan kullekin olla haluamansalainen yksilö. Yksilöllä on vahva tarve saada vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin. Ihmisiin on kuitenkin kouluttamisen ja tiedon sekä yhteiskunnan tuen lisäksi luotava uskoa ja rohkeutta vaikuttaa asioihin ja tähän työhön tarvitaan Minna Cantheja.

Luin, että yksi asioista, joka ihmisiä on kaduttanut elämänsä viimeisinä hetkinä, on se, ettei ollut rohkeutta olla onnellinen. Onko onnellisuus valinta vai asenne? Rohkeutta saa minusta kuuntelemalla itseään, tutustumalla itseensä ja hyväksymällä myös itsessä tapahtuvat muutokset ja kasvun. Sekään ei ole aina helppoa, mutta täytyy miettiä, mitkä ovat itselle ne asiat, mistä tunnistaa sen kiinnostuksen, halun ja palon. Niitä asioita tulee tietoisesti lisätä omaan elämään. Tekemällä itselleen mielekkäitä asioita, vaikuttaa väistämättä myös kanssa ihmisiin ja yleisiin asenteisiin. Onnellisuus lisää onnellisuutta sekä yksilötasolla että laajemmin. Onnellisuutta tulisi jokaisen tietoisesti tavoitella, siitä hyötyvät kaikki ja koko yhteiskunta.

Onnellinen ihminen on kaunis ihminen. Luin, että kukoistus on Martin Seligmanin mukaan yhdistelmä mielihyvästä, vahvuuksien vahvistamisesta, sitoutumisesta sekä merkityksellisyydestä. Minusta se on juuri näin.

Itse koen, että onnellisuus koostuu valinnoista ja asenteesta, rohkeudesta elää itsensä näköistä elämää ensin itseään varten. Väitän, että välittömänä seurauksena tästä on vapautta, tasa-arvoa ja rakkautta tähän joka tapauksessa matoiseen, mutta kauniiseen maailmaamme. Elä ainoa elämäsi siis rohkeasti, äläkä unohda hyödyntää sen mahdollisuuksia! Hyvää Minna Canthin ja tasa-arvon päivää juuri sinulle.