Jokaisen elämän must have

Yksi asiakirja meillä jokaisella tulisi olla lipaston laatikossa; siellä mistä läheiset sen tarvittaessa löytävät. Edunvalvontavaltuutus tehdään elämää varten. Edunvalvontavaltuutuksen toinen nimitys, edunvalvontavaltakirja, kuvaa asiakirjaa ehkä paremmin. Valtuutuksella valtuutat haluamasi henkilöt hoitamaan asioitasi, jos olet itse asioiden hoitoon estynyt. Jos elämässäsi siis tulee hetki, että tulisit väliaikaisesti tai pysyvästi estyneeksi hoitamaan omia asioitasi tai kykenemättömäksi päättämään esimerkiksi omasta hoidostasi, itse toivomasi läheinen astelee entiseen maistraattiin eli nykyiseen digi- ja väestötietovirastoon tehdyn edunvalvontavaltuutuksen ja lääkärinlausunnon kanssa ja, kun näillä asiakirjoilla on tehty myönteinen päätös, valittu läheinen tai läheiset pääsevät hoitamaan tarvittavat asiat mahdollisimman yksinkertaisesti, nopeasti ja niillä ehdoilla, jotka olet heille määritellyt. Yleensä valtuutus helpottaa valtuutetun asioita hoitavan henkilön työtä huomattavasti ja säästää valtuutetulle aiheutuvia kustannuksia merkittävästi.

Asiakirja on niin tärkeä olla olemassa, että kehotan tekemään sen, vaikka kopioimalla se joltakin, joka on sen asianmukaisesti tehnyt. Toki tarkkana pitää olla, laissa on todella tarkat muotomääräykset edunvalvontavaltuutukselle; muotomääräykset vastaavat testamentista määriteltyä.

Itse teen näitä perusmuotoisina omille päämiehilleni toisten asioiden yhteydessä noin 100 + alv. hintaan, yleisesti ottaen edunvalvontavaltuutuksien kohtuulliset hinnat ovat mielestäni noin 200-300 euroa.

Mikäli edunvalvoja määrätään ns. virallisprosessissa eli ilman, että henkilö on tehnyt edunvalvontavaltuutusta, prosessi on kestoltaan ja kustannuksiltaan kalliimpi, puhumattakaan edunvalvonnan hinnasta ja työläydestä mm. vuositileineen. Valitettavasti omat havainnot yleisten edunvalvojien kiireestä myös osoittavat, että asioiden hoito ei välttämättä suju aina toivotussa aikataulussa ja riittävässä yhteydenpidossa päämieheen. Väestö ikääntyy ja edunvalvonnan tarve kasvaa. Yleisten edunvalvojien työtilanne ei todennäköisesti ole helpottamassa. Jos haluaa ottaa tulevaisuudestaan päättämisen omiin käsiin ja tehdä asiasta helpomman varsinkin niille läheisille, joiden joka tapauksessa tietää asioita aikanaan hoitavan, edunvalvontavaltuutuksen teko on järkevää ja tärkeää. Kuten tämä koronatilannekin muistuttaa, tulevaisuudesta ei koskaan tiedä ja minkäikäiselle henkilölle tahansa voi tulla terveydellisiä esteitä huolehtia aisoistaan, jotka täytyy hoitaa.

Valtuutetuksi kannattaa valita vähintään kaksi henkilöä, joista toisen kannattaa olla sellainen, joka ei ole sukulaisuussuhteessa valtuuttajaan. Näin asiat hoituvat varmimmin joka tilanteessa. Ketään ei määrätä ilman suostumusta tehtävään eli se, että henkilöitä on valtuutuksessa tehtävään nimetty, ei tarkoita, että tehtävään on pakko suostua sillä hetkellä, kun valtuutuksen käyttö tulee ajankohtaiseksi. Rohkeasti siis tekemään valtuutuksia, kyse on oman elämän riskien hallinnasta.