Kuolinpesän asioiden hoidon perusteet

Kuolinpesän laskujen maksu ja asioiden hoito herättää paljon kysymyksiä. Valitettavan usein näiden asioiden hoitamiseen liittyy myös ongelmia. Me suomalaiset olemme lähtökohtaisesti aika tunnollisia, ja jos vainajan lähipiirissä vain sattuu olemaan yksikin tarmokas henkilö, hän tarttuu näihin asioihin. Hänestä käytetään myös nimitystä pesänilmoittaja. Ongelma ei havaintojeni mukaan ole ollenkaan se, etteikö tällaista henkilöä siis löytyisi, vaan se, että muun muassa pankit ja vakuutusyhtiöt, mielestäni täysin tarpeettomasti, valitettavan usein ja täysin väärin perustein, vaikeuttavat näiden hyvää tarkoittavien ja vaivaa näkevien läheisten pyrkimyksiä hoitaa näitä asioita.

Haluan antaa muutaman selkeyttävän perusohjeen kuolinpesän asioiden hoidon helpottamiseksi ja selkeyttämiseksi.

Ensimmäinen asia, joka olisi hyvä mahdollisuuksien mukaan selvittää, on se, onko pesässä eli perinnönjättäjälle jäänyt sen verran omaisuutta, että ennen kuolemaa syntyneet maksamattomat laskut ja kuolemaan liittyvät kustannukset pystytään maksamaan pesän eli perinnönjättäjän varoista. Mikäli näyttää vähänkään siltä, että näin ei ole, kannattaa ennen yhdenkään laskun maksua ottaa yhteyttä oikeusaputoimistoon. Missään nimessä laskujen maksuun ei ole syytä ryhtyä tässä tilanteessa omin varoin! Huomioikaa kuitenkin, että oikeusavussa maksu määräytyy sinne ajan varaavan henkilön tulojen ja varallisuustietojen perusteella. Neuvoja saa oikeusaputoimistostakin ilmaiseksi varallisuuteen katsomatta.

Mikäli varmistus siitä on, että pesän varat kattavat kulut, kannattaa seuraavana toimenpiteenä tilata maistraatista tai viimeisestä seurakunnasta virkatodistus tai sukuselvitys, josta ilmenee henkilön kuolintieto. Mikäli olet perimässä perinnönjättäjää eli olet pesän osakas, tarvitaan mahdollisesti toinen sukuselvitys tai virkatodistus, jolla asioita hoitava henkilö pystyy osoittamaan osakkuutensa. Tämä helpottaa asioiden hoitoa. Näissä tuleekin sitten joskus niitä ongelmia, kun mielestäni pankit ovat aivan liian tarkkoja. Selviä perinnönjättäjän laskuja ei annetakaan maksaa, vaikka lainkin mukaan pesänilmoittaja on perinnönjättäjän varoihin eniten perehtynyt henkilö. Hänen ei siis tarvitse olla sukulainen tai pesän osakas. Selvästi perinnönjättäjälle kuuluvia laskuja pitäisi siis pystyä pankissa maksamaan.

Tärkeintä on huolehtia, että perunkirjoitus on pidetty tai sille on haettu lisäaikaa verottajalta kolmessa kuukaudessa kuolinpäivästä. Tällä tavoin toimimalla ei tule henkilökohtaisesti vastuuseen mistään perinnönjättäjän veloista.

Mikäli käytännön ongelmia näissä asioissa ilmenee, kysykää rohkeasti neuvoa. Nämä ovat nimenomaan sellaisia asioita, joissa ilmaisia neuvoja on nopeasti saatavilla.