Kuolinpesien riskit hallintaan asiakirjoilla

Laadin parhaillaan yhteistä perinnönjakosopimusta useamman kuolinpesän osalta ja kiittelen mielessäni kollegoita työstä, jonka he ovat tehneet 1990- luvulla ja myös 2010 -luvulla. Tehdyt perukirjat sekä osittainen jakosopimus ovat hyvin tehtyjä ja niistä ilmenee selkeästi tiedot ja tapahtumat, jotka ovat pohjana myös nyt tehtävälle sopimukselle. Hyvin ja asianmukaisesti tehty työ helpottaa näin ollen vielä 2020 -luvullakin työtäni ja on myös selvä säästö kuolinpesän osakkaille, kun menneitä tapahtumia ei tarvitse selvittää ja tapahtumatiedoista muodostuu selkeä tapahtumaketju huomioitavaksi nyt tehtävässä sopimuksessa ja pesät saadaan lopullisesti jaettua.

Moni ajattelee säästävänsä tekemällä perukirjan tai muita asiakirjoja itse tai jakavansa kuolinpesän omaisuuden ilman, että tehdään minkäänlaisia papereita. Joskus tämäkin voi olla toimiva tapa, mutta kuolinpesissä on hyvä huomioida, että säästö voi olla ainoastaan hetkellistä. Huonosti tai puutteellisesti tehdyt asiakirjat voivat aiheuttaa huomattavia lisäkustannuksia tai ajanhukkaa vielä vuosikymmentenkin päästä. Ja myös ikäviä veroseuraamuksia voi tulla. Perinnönjättäjän kuolinpäivä on se päivä, jolloin perillinen on saanut omaisuuden eli perukirjassa käytettyä omaisuuden arvoa tarkastellaan vielä silloinkin, kun omaisuudesta aikanaan luovutaan. Tämä onkin yleensä suurin ongelma, jos perukirja tehdään itse ja käytetään arvostuksessa esim. verotusarvoa.

 Jos pesässä on kiinteää omaisuutta eli kiinteistö, joka maata mahdollisine rakennuksineen tai vuokraoikeus, on syytä teetättää asiakirjat sellaisella, jolla on näihin asioihin osaamista.  Myös asunto-osakkeiden arvostamisessa on syytä olla tarkkana.

Kun asiakirjat laaditaan perillisten sovintoon perustuen, kustannukset ovat yleensä varsin kohtuulliset ja parhaimmillaan näin toimimalla säästetään myös riitautumisen aiheuttamat kustannukset sekä asioiden selvittämiseen liittyvä ajan kuluminen. Asiakirjojen laadinta ammattilaisella onkin riskienhallintaa, jolla vältetään tai voidaan ainakin minimoida tulevaisuuden kuluja ja riitoja sekä säästää aikaa.