Lastenvalvojan vahvistamat sopimukset Oikeudenhoidon Omakantaan, kiitos!

Asianajajaliiton pääsihteeri Niko Jakobsson on nostanut esiin kysymyksen siitä, miksi yleisimpiä oikeudellisia asioita ei voi edelleenkään hoitaa vastaavalla tavalla kuin terveys- ja pankkiasioita on jo pitkään hoidettu ja esittänyt, että Suomeen tulisi perustaa ”Oikeudenhoidon Omakanta”.

Tänä keväänä on hoitamissani oikeudenkäynneissä sattumalta useammassa etsitty vanhoja lastenvalvojan vahvistamia kirjallisia sopimuksia, joita ei ole löytynyt kummaltakaan vanhemmalta. Nämä vahvistetut sopimukset ovat tärkeitä ja monen lapsiin liittyvän asian käsittelyn lähtökohta käräjäoikeudessa.

Oikeudenhoidon omakannasta tulisikin löytyä muun muassa nämä sopimukset sekä kaikki henkilön omiin asioihin liittyvät tuomioistuinten päätökset. Tämä vähentäisi myös ylimääräistä työtä tuomioistuimissa, kun jokainen voi hakea ja toimittaa esim. avustajalleen vanhan päätöksen itse. Luonnollisesti kaikki asioiden hoidon digitalisaatio vähentäisi suoraan myös oikeudenkäyntikuluja, kun yhä useamman yksinkertaisen asian ja selvitystyön pystyisi hoitamaan tai selvittämään helposti itse.

Malleja sähköiseen asiointiin löytyisi läheltä. Verottajan lisäksi ulosotossa sähköinen asiointi on jo huomattavasti aikaisempaa vaivattomampaa ja oman asian edistymisen seuraaminen onnistuu. Myös oikeusapuhakemuksen voi tehdä ja sitä seurata sähköisessä järjestelmässä. Tärkeää olisi saada nämä kaikkien eri toimijoiden jo olemassa olevat järjestelmät yhdistettyä ja jokaisen omat henkilökohtaiset asiat arkistoitua sähköisesti ”Oikeudenhoidon Omakantaan”.

Asioiden hoitaminen digitaalisesti on aikaisempaa tärkeämpää, kun kirjeposti kulkee (liian) hitaasti ja lisäksi valitettavan epävarmasti. Ylipäänsä kaikessa sähköisessä asioinnissa voi varmemmin varmistautua viestin tai hakemuksen perille menosta ja varmistautua siitä, että ei tapahdu oikeudenmenetyksiä. Vaikka monen asian ja esimerkiksi avioerohakemuksen voi tehdä myös sähköpostitse, Jakobsson nostaa sille sen, miksi avioeroasiaa ei voi hoitaa sähköisessä palvelussa. Itse pitäisin ”Oikeudenhoidon Omakannan” osalta tärkeimpänä, että sieltä löytyisi henkilöä koskevat oikeudelliset päätökset ja kesken olevien asioiden vireilläolotiedot asian yksilöintitietoineen ja samassa vireillä olevalle asialle voitaisiin lisätä jonkinlainen arvio asian käsittelyajasta.