Palvelut

Ei unohdeta vanhempia

Asianajotoimisto Luckylaki on erikoistunut erityisesti lapsiin liittyvien asioiden hoitoon. Perinteisesti näissä asioissa puhutaan lapsioikeudesta. Käytännön kokemus on osoittanut, että vanhemmat tarvitsevat usein apua ja ennen kaikkea tukea lainopillisissa asioissa.

Pidänkin erityisen tärkeänä korostaa vanhempien oikeuksia. Lasten oikeudet on tarkasti laissa säädeltyjä; Sen sijaan vanhemmat tarvitsevat monissa yhteyksissä ja prosesseissa apua ja tukea oikeusturvan turvaamiseksi ja varmistamiseksi.

Tietoisuuteni vanhempien avun tarpeesta ja avun saamisen vaikeudesta ovat lisääntyneet sekä ammatillisen tietouden kautta että omakohtaisen kokemukseni kautta. Ajattelen, että omakohtaiset kokemukset ovat tulleet kohdalleni siksi, että osaisin paremmin auttaa ja ymmärtää myös muita. Näitä oppeja ja huomioita haluan hyödyntää työssäni ja ne ovat osa minua.

Toiminta-alueeni kattaa kaikki lapsiin tai vanhemmuuteen liitännäiset asiat. Suurin ryhmä näistä oikeudenkäyntiasioista ovat lasten huolto-, tapaamis- ja elatusriidat, lapsiasioiden sovittelut, lastensuojelu – ja huostaanottoasiat, edunvalvonta-asiat sekä rikosasiat.

Moniin elämäntilanteisiin

Hoidan toimeksiantoja, joihin liittyy avio-oikeuskysymykset ja ositukset sekä omaisuuden erottelut ja elatuskysymykset, perintösuunnittelu ja elämän riskien hallinta erilaisin asiakirjoin. Hoidan myös riita-, vakuutus- ja vahingonkorvausasioita sekä hallinto-oikeudellisia asioita. Perunkirjoitukset ja perinnönjaot ovat myös osaamiseni ydinaluetta. Tutustuthan myös tarjoamaani sovittelupakettiin.

Myös yritysten tarpeisiin

Olen kiinnostunut hoitamaan erityisesti pienten yritysten ja ammatinharjoittajien lakiasioita kuten saatavien perintää ja sopimusasioita sekä käytännön yritystoiminnan juridisia ongelmia. Osaamiseni kattaa erityisesti vakuutus- ja sopimusoikeuden, sovittelut, vuokrasuhteeseen liittyvät asiat ja kiinteistöjuridiikan.