Palvelut

Ei unohdeta vanhempia

Asianajotoimisto Luckylaki on erikoistunut erityisesti kaikkiin lapsiin liittyviin juridisiin asioihin.

Pääasialliset asiakkaani ovat lasten vanhempia. Lasten oikeudet ovat tarkasti laissa säädeltyjä. Käytännön kokemus on osoittanut, että erityisesti lasten vanhemmat tarvitsevat näissä asiaryhmissä monissa yhteyksissä ja prosesseissa lainopillista apua ja tukea oikeusturvan turvaamiseksi ja varmistamiseksi. Pidänkin erityisen tärkeänä korostaa vanhempien oikeuksia.

Tietoisuuteni vanhempien avun tarpeesta ja avun saamisen vaikeudesta ovat lisääntyneet sekä ammatillisen tietouden kautta että omakohtaisen kokemukseni kautta. Ajattelen, että omakohtaiset kokemukset ovat tulleet kohdalleni siksi, että osaisin paremmin auttaa ja ymmärtää myös muita. Näitä oppeja ja huomioita haluan hyödyntää työssäni ja ne ovat osa minua.

Toiminta-alueeni lasten asioissa kattaa kaikki lapsiin tai vanhemmuuteen liitännäiset asiat. Suurin ryhmä näistä oikeudenkäyntiasioista ovat lasten huolto-, tapaamis- ja elatusasiat ja niihin liittyvät lapsiasioiden sovittelut, mutta hoitamiini asioihin kuuluvat myös lasten kiireelliset sijoitukset sekä huostaanotto- ja muut lastensuojeluasiat, vanhemmuuden vahvistamista ja kumoamista koskevat kanneasiat sekä lasten edunvalvonta-asiat sekä kaikki rikosasiat, joihin liittyy lapsi tai nuori.

Moniin elämäntilanteisiin

Hoidan myös avio- ja avoparien sekä kuolinpesien asioita. Toimin myös pesänjakajana avioerotilanteissa ja teen paljon sopimuksiin perustuvia ositussopimuksia avioerotilanteissa. Hoidan toimeksiantoja, joihin liittyy avio-oikeuskysymykset ja ositukset sekä omaisuuden erottelut ja elatuskysymykset, perintösuunnittelu ja elämän riskien hallinta erilaisin asiakirjoin. Hoidan myös riita-, vakuutus- ja vahingonkorvausasioita sekä hallinto-oikeudellisia asioita. Perunkirjoitukset ja perinnönjaot ovat myös osaamiseni ydinaluetta. Teen myös perinnönjakoja käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja -jakajana. Tutustuthan myös tarjoamiini sovittelupaketteihin.

Myös yritysten tarpeisiin

Olen kiinnostunut hoitamaan erityisesti yksityisyrittäjien, pienten yritysten sekä ammatinharjoittajien lakiasioita kuten sopimusasioita sekä käytännön yritystoiminnan juridisia ongelmia. Tällä hetkellä olen erityisen innostunut auttamaan toimistoyhteisöjen perustamiseen liittyvissä asioissa. Osaamiseni kattaa vakuutus- ja sopimusoikeuden, sovittelut, vuokrasuhteeseen liittyvät asiat sekä kiinteistöjuridiikan.