Palvelut

Ei unohdeta vanhempia

Asianajotoimisto Luckylaki on erikoistunut erityisesti lasten, vanhempien, avio- ja avoparien, perheiden sekä kuolinpesien asioihin hoitoon.

Hoidan erityisesti kaikkia lapsiin liittyviä asioita. Lasten oikeudet ovat tarkasti laissa säädeltyjä. Käytännön kokemus on osoittanut, että erityisesti lasten vanhemmat tarvitsevat näissä asiaryhmissä monissa yhteyksissä ja prosesseissa lainopillista apua ja tukea oikeusturvan turvaamiseksi ja varmistamiseksi. Pidänkin erityisen tärkeänä korostaa vanhempien oikeuksia.

Tietoisuuteni vanhempien avun tarpeesta ja avun saamisen vaikeudesta ovat lisääntyneet sekä ammatillisen tietouden kautta että omakohtaisen kokemukseni kautta. Ajattelen, että omakohtaiset kokemukset ovat tulleet kohdalleni siksi, että osaisin paremmin auttaa ja ymmärtää myös muita. Näitä oppeja ja huomioita haluan hyödyntää työssäni ja ne ovat osa minua.

Toiminta-alueeni kattaa kaikki lapsiin tai vanhemmuuteen liitännäiset asiat. Suurin ryhmä näistä oikeudenkäyntiasioista ovat lasten huolto-, tapaamis- ja elatusasiat, lapsiasioiden sovittelut, lastensuojelu – ja huostaanottoasiat, edunvalvonta-asiat sekä rikosasiat. Teen myös paljon osituksia avioerotilanteissa.

Moniin elämäntilanteisiin

Hoidan toimeksiantoja, joihin liittyy avio-oikeuskysymykset ja ositukset sekä omaisuuden erottelut ja elatuskysymykset, perintösuunnittelu ja elämän riskien hallinta erilaisin asiakirjoin. Hoidan myös riita-, vakuutus- ja vahingonkorvausasioita sekä hallinto-oikeudellisia asioita. Perunkirjoitukset ja perinnönjaot ovat myös osaamiseni ydinaluetta. Tutustuthan myös tarjoamiini sovittelupaketteihin.

Myös yritysten tarpeisiin

Olen kiinnostunut hoitamaan erityisesti yksityisyrittäjien, pienten yritysten sekä ammatinharjoittajien lakiasioita kuten sopimusasioita sekä käytännön yritystoiminnan juridisia ongelmia. Tällä hetkellä olen erityisen innostunut auttamaan toimistoyhteisöjen perustamiseen liittyvissä asioissa. Osaamiseni kattaa vakuutus- ja sopimusoikeuden, sovittelut, vuokrasuhteeseen liittyvät asiat sekä kiinteistöjuridiikan.