Palvelut

Ei unohdeta vanhempia

Asianajotoimisto Luckylaki on erikoistunut erityisesti lasten, vanhempien ja perheiden sekä kuolinpesien asioihin hoitoon.

Hoidan erityisesti kaikkia lapsiin liittyviä asioita. Lasten oikeudet ovat tarkasti laissa säädeltyjä. Käytännön kokemus on osoittanut, että erityisesti lasten vanhemmat tarvitsevat näissä asiaryhmissä monissa yhteyksissä ja prosesseissa lainopillista apua ja tukea oikeusturvan turvaamiseksi ja varmistamiseksi. Pidänkin erityisen tärkeänä korostaa vanhempien oikeuksia.

Tietoisuuteni vanhempien avun tarpeesta ja avun saamisen vaikeudesta ovat lisääntyneet sekä ammatillisen tietouden kautta että omakohtaisen kokemukseni kautta. Ajattelen, että omakohtaiset kokemukset ovat tulleet kohdalleni siksi, että osaisin paremmin auttaa ja ymmärtää myös muita. Näitä oppeja ja huomioita haluan hyödyntää työssäni ja ne ovat osa minua.

Toiminta-alueeni kattaa kaikki lapsiin tai vanhemmuuteen liitännäiset asiat. Suurin ryhmä näistä oikeudenkäyntiasioista ovat lasten huolto-, tapaamis- ja elatusasiat, lapsiasioiden sovittelut, lastensuojelu – ja huostaanottoasiat, edunvalvonta-asiat sekä rikosasiat.

Moniin elämäntilanteisiin

Hoidan toimeksiantoja, joihin liittyy avio-oikeuskysymykset ja ositukset sekä omaisuuden erottelut ja elatuskysymykset, perintösuunnittelu ja elämän riskien hallinta erilaisin asiakirjoin. Hoidan myös riita-, vakuutus- ja vahingonkorvausasioita sekä hallinto-oikeudellisia asioita. Perunkirjoitukset ja perinnönjaot ovat myös osaamiseni ydinaluetta. Tutustuthan myös tarjoamaani sovittelupakettiin.

Myös yritysten tarpeisiin

Olen kiinnostunut hoitamaan erityisesti pienten yritysten ja ammatinharjoittajien lakiasioita kuten saatavien perintää ja sopimusasioita sekä käytännön yritystoiminnan juridisia ongelmia. Osaamiseni kattaa erityisesti vakuutus- ja sopimusoikeuden, sovittelut, vuokrasuhteeseen liittyvät asiat ja kiinteistöjuridiikan.