Sovittelupaketti

Sovittelupaketti on tarkoitettu asioihin, joissa on riitaa, mutta yhteistä halua saada aikaan asian edellyttämät asiakirjat kustannustehokkaasti ja nopeasti mm. oikeudenkäyntiin tai virallisprosesseihin verrattuna.

Sovittelu on mahdollista aloittaa kaikkien asian osapuolten pyytäessä sovittelua. Sopii erityisesti avio- ja avoerotilanteisiin, vanhemmille ja erilaisiin sopimusasioihin sekä muun muassa lemmikkejä koskeviin riitatilanteisiin.  Paketti sopii myös sellaisiin riitaisiin kuolinpesiin, jotka ovat osakasmäärältään pienehköjä ja kaikkien osakkaiden halutessa sovittelua. Tehdyt toimenpiteet veloitetaan aikaperusteisesti, tuntihinta on 220 euroa. Lähtökohtaisesti sovittelupaketin hintakattona on 4.000 euroa, ellei toisin erikseen sovita. Sovittelupaketin lasku jaetaan sovittelun osapuolten kesken tasan, ellei erikseen toisin sovita. Sovittelu päättyy joko sovintoon tai sovintomenettelyn keskeyttämiseen, jolloin ketään asiaan osallistunutta osapuolta ei avusteta asiassa jatkossa.

Sovittelussa osapuolet voivat omilla toimillaan vaikuttaa kustannusten syntymiseen ja tavoitteena on aikaan saada yhden avustajan työpanoksella ja kustannuksilla kumpaakin osapuolta tyydyttävä lopputulos ja rauha jatkaa tilanteesta, joka on vaatinut asioiden selvittämistä. Väistämättä sovittelu selkeyttää riitaisia ja vähentää riidattomien seikkojen selvittelyä ja sitä kautta kustannuksia osapuolten mahdollisten jatkotoimenpiteiden osalta ja antaa käsitystä mahdollisten prosessien tarpeellisuudesta ja kustannuksista.