Toimintamalli

Juridiikkaan liittyvät ongelmat ovat usein koko elämään vaikuttavia ja huomattavia stressitekijöitä. Haluan omalla toiminnallani ja työlläni tukea hyvinvointiasi auttamalla elämän kriiseissä ja niihin varautumisessa. Pidän asiaasi tärkeänä. Paras lopputulos edellyttää yhteistyötä, siksi säännöllinen yhteydenpito toimeksiannon aikana on tärkeää. Yhteydenpitotavan sovin kunkin asiakkaan kanssa erikseen. Hinnoitteluni haluan pitää mahdollisimman selkeänä ja ymmärrettävänä.

Toimeksiantomuistio

Aikaperusteisesti veloitettavissa toimeksiannoissa laadin pääsääntöisesti toimeksiantomuistion. Se antaa turvaa äkillisissä tilanteissa eli avustajan ollessa estynyt hoitamaan tehtävää joko tilapäisesti tai pysyvästi sekä myös mahdollisissa avustajanvaihdostilanteissa. Muistio osoittaa toimeksiannon vastaanottamisen ja sovitut asiat myös laskutuksen osalta. Toimeksiantomuistio on myös rahanarvoinen juridinen muistio asiasi ensivaiheen tiedoista ja toimenpiteistä. Muistio auttaa hahmottamaan asiakokonaisuutta ja sen hoitamisen kustannuksia sekä asiassa tehtäviä toimenpiteitä.

Oikea osaaja löytyy aina

Olen hoitanut sekä yksityisellä että julkisella puolella asianajajana toimeksiantoja laajasti eri oikeudenalojen sisällä. Mielestäni ammattitaitoon kuuluu kuitenkin myös kieltäytyminen toimeksiannoista, joiden hoito ei ole riittävästi ydinaluettani. Näissä tilanteissa autan sinua löytämään parhaan mahdollisen avustajan tilanteeseesi.